Právo na odstoupení od smlouvy a formulář

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujících ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze přičítat ani vaší obchodní, ani vaší nezávislé profesní činnosti:

A. Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů.

V případě smluv o dodání zboží je lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží.

V případě smluv na dodání dat, která nejsou na fyzickém nosiči a která jsou vytvořena a zpřístupněna v digitální podobě (digitální obsah), činí lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (Lizenzstar Ltd., Wenlock Road 20-22, N1 7GU London, United Kingdom, tel.: +495181 90 99 739, e-mail: [email protected]) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu nebo e-mailu zaslaného poštou) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.

V případě smluv o dodávce zboží můžeme odmítnout splátku, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv o dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna. Právo na odstoupení od smlouvy zaniká také v případě, že byl produktový klíč/klíč uplatněn při registraci nebo aktivaci softwaru. Zde je třeba poznamenat, že aktivaci nebo registraci softwaru pomocí produktového klíče nelze vzít zpět, a proto neexistuje právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří do členského státu Evropské unie a jejichž jediné bydliště a adresa pro doručování se v době uzavření smlouvy nachází mimo Evropskou unii.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv o dodání digitálního obsahu, pokud jsme zahájili plnění smlouvy poté, co jste výslovně souhlasili s tím, že zahájíme plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a potvrdili jste nám své vědomí, že souhlasem se zahájením plnění smlouvy ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

Obecné pokyny pro vrácení zboží

1) Vyvarujte se poškození nebo znečištění zboží. Zboží nám prosím vraťte v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.
2) Zboží nám prosím nevracejte k vyzvednutí.
3) Upozorňujeme, že výše uvedené body 1-2 nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

B. Storno formulář

Pokud si přejete smlouvu odvolat, vyplňte prosím následující formulář.

 
© IT advokátní kancelář

Právo na odstoupení od smlouvy a formulář
Prosím zadejte tyto znaky v následujícím textovém poli.
Pole označená * jsou povinné.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.