Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.1 Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem. V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobními údaji se v tomto kontextu rozumí jakékoli údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat.

1.2 Osobou odpovědnou za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je LIZENZSTAR SERVICES LIMITED, Grangegorman Court, 2C Grangegorman Lower, Dublin 7 | D07 PW9N, Ireland, tel.: 0511 957 317 03, e-mail: [email protected]. Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů šifrování SSL nebo TLS a chrání přenos osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na odpovědnou osobu). Šifrované připojení poznáte podle řetězce "https://" a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte naše webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "soubory protokolu serveru"). Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

 • Naše navštívené webové stránky
 • Datum a čas v době přístupu
 • Množství odeslaných dat v bytech
 • Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nejsou předávány ani jinak využívány. Vyhrazujeme si však právo zpětně zkontrolovat protokolové soubory serveru, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného použití.

3) Soubory cookie

Pro zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a umožnění používání určitých funkcí používáme na různých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, jakož i hodnoty IP adres v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Délku uložení příslušného souboru cookie najdete v přehledu nastavení souborů cookie ve svém webovém prohlížeči.

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webových stránek). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými námi používanými soubory cookie, provádí se zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO buď za účelem plnění smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO v případě uděleného souhlasu, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO za účelem ochrany našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webových stránek, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránek.

Upozorňujeme, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijímání nebo mohli přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete změnit nastavení souborů cookie.

Vezměte prosím na vědomí, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud soubory cookie nebudou akceptovány.

4) Kontaktování

Osobní údaje jsou shromažďovány při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Které údaje jsou shromažďovány při použití kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely odpovědi na vaši žádost nebo pro kontaktování vás a související technickou správu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Po vyřízení vaší žádosti budou vaše údaje vymazány. Tak je tomu v případě, kdy lze z okolností vyvodit, že daná věc byla s konečnou platností objasněna, a za předpokladu, že neexistuje žádná zákonná povinnost zadržení, která by tomu bránila.

5) Zpracování údajů při otevření zákaznického účtu a při zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo při založení zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Vámi poskytnuté údaje ukládáme a používáme za účelem zpracování smlouvy. Po ukončení zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na lhůty pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva a po uplynutí těchto lhůt budou vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si další použití údajů nevyhradíme ze zákona.

6) Používání postupů jednotného přihlašování

Přihlášení pomocí služby Amazon

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit a vytvořit si zákaznický účet nebo se zaregistrovat pomocí služby "Login with Amazon" společnosti Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon") v rámci tzv. technologie jednotného přihlášení, pokud máte účet Amazon. Funkci přihlášení ke službě Amazon na našich webových stránkách poznáte podle tlačítka "Login with Amazon".

Když vyvoláte stránku našich webových stránek, která obsahuje funkci přihlášení ke službě Amazon, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Amazon. Obsah přihlašovacího tlačítka je společností Amazon přenášen přímo do prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace získává společnost Amazon informaci o tom, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku našich webových stránek, i když nemáte profil Amazon nebo nejste právě přihlášeni ke službě Amazon. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server společnosti Amazon a tam uloženy. Tyto operace zpracování údajů jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti Amazon zobrazovat personalizovanou reklamu na základě vašeho chování při surfování.

Pomocí přihlašovacího tlačítka Amazon na našich webových stránkách máte také možnost přihlásit se nebo zaregistrovat na našich webových stránkách pomocí svých uživatelských údajů Amazon. Pouze v případě, že před registrací udělíte výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO na základě příslušného oznámení o výměně údajů se společností Amazon, obdržíme od společnosti Amazon při použití tlačítka Amazon obecné a veřejně přístupné informace uložené ve vašem profilu, a to v závislosti na vašem osobním nastavení ochrany údajů u společnosti Amazon. Tyto informace zahrnují ID uživatele, jméno, adresu, e-mailovou adresu, věk a pohlaví.

Údaje předané společností Amazon budou uloženy a zpracovány námi za účelem vytvoření uživatelského účtu s potřebnými údaji (titul, jméno, příjmení, adresní údaje, země, e-mailová adresa, datum narození), pokud jste je pro tento účel u společnosti Amazon zveřejnili. Naopak údaje (např. informace o vašem surfování nebo nákupním chování) mohou být na základě vašeho souhlasu přeneseny z nás do vašeho profilu na Amazonu.

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Amazon, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Amazon.

Pokud nechcete, aby společnost Amazon přiřadila údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu profilu Amazon, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Amazonu.

7) Využití údajů o zákaznících pro přímou reklamu

Registrace k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a bude použito k vašemu osobnímu oslovení. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že vám budeme zasílat e-mailové zpravodaje až poté, co výslovně potvrdíte, že souhlasíte se zasíláním zpravodajů. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter i v budoucnu, a to kliknutím na příslušný odkaz.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru newsletteru, používáme výhradně za účelem reklamního oslovení prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru nebo zasláním příslušné zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku. Po odhlášení z odběru bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít vaše údaje způsobem, který jde nad tento rámec a je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

8) Zpracování údajů pro zpracování objednávek

8.1 V rozsahu nezbytném pro zpracování smlouvy pro účely doručení a platby budou námi shromážděné osobní údaje předány pověřené dopravní společnosti a pověřené úvěrové instituci v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.

Pokud vám na základě příslušné smlouvy dlužíme aktualizace zboží s digitálními prvky nebo digitálních produktů, zpracováváme kontaktní údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu), které jste nám poskytli při objednávce, abychom vás mohli vhodnými komunikačními prostředky (např. poštou nebo e-mailem) osobně informovat o nadcházejících aktualizacích v zákonem stanovené lhůtě v rámci naší zákonné povinnosti informovat podle čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO. Vaše kontaktní údaje budou použity výhradně za účelem informování o aktualizacích, které vám dlužíme, a budou námi zpracovány pouze za tímto účelem v rozsahu nezbytném pro příslušné informace.

Za účelem vyřízení vaší objednávky spolupracujeme také s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo částečně podporují při plnění uzavřených smluv. Určité osobní údaje jsou těmto poskytovatelům služeb předávány v souladu s následujícími informacemi.

8.2 Využívání poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

- Amazon Pay
Pokud zvolíte platební metodu "Amazon Pay", platba se zpracovává prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen "Amazon Payments"), kterému předáváme informace, které jste poskytli během procesu objednávání, spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb poskytovateli platebních služeb Amazon Payments, a to pouze v rozsahu, který je pro tento účel nezbytný. Pokud jsou při používání služby Amazon Pay nastaveny soubory cookie, tj. malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení, děje se tak výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím "nástroje pro souhlas se soubory cookie" na webových stránkách.
- giropay
Při platbě prostřednictvím služby "giropay" je platba zpracovávána prostřednictvím společnosti giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt nad Mohanem, které předáváme informace, které jste poskytli během procesu objednávání, spolu s informacemi o vaší objednávce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO budou vaše údaje předány výhradně za účelem zpracování plateb a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.
- Paypal
Při platbě prostřednictvím služby PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" přes PayPal předáváme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal") v rámci zpracování platby. K předání dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování platby.
U platebních metod kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo - pokud je nabízena - "nákup na účet" nebo "platba na splátky" přes PayPal si PayPal vyhrazuje právo provést kontrolu úvěruschopnosti. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na zjištění vaší platební schopnosti. Společnost PayPal používá výsledek kontroly úvěruschopnosti z hlediska statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodnutí o poskytnutí příslušného způsobu platby. Informace o úvěruschopnosti mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty do výsledku úvěrové zprávy, mají svůj základ ve vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet bodových hodnot zahrnuje mimo jiné údaje o adrese.
. Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- SOFORT
Pokud zvolíte způsob platby "SOFORT", bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále jen "SOFORT"), kterému předáme informace, které jste poskytli během procesu objednávky, spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Sofort GmbH je součástí skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb poskytovateli platebních služeb SOFORT, a to pouze v rozsahu, který je pro tento účel nezbytný.
- Stripe
Pokud si zvolíte platební metodu od poskytovatele platebních služeb Stripe, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému předáváme informace, které jste poskytli během procesu objednávání, spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, kód banky, případně číslo kreditní karty, fakturovaná částka, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
Společnost Stripe si vyhrazuje právo provést kontrolu úvěruschopnosti na základě matematicko-statistických postupů za účelem ochrany oprávněného zájmu na určení platební schopnosti uživatele. Osobní údaje nezbytné pro kontrolu úvěruschopnosti získané při zpracování plateb může společnost Stripe předat vybraným úvěrovým agenturám, které na požádání sdělí uživatelům. Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Pokud jsou do výsledku úvěrové zprávy zahrnuty hodnoty skóre, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet bodových hodnot zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Společnost Stripe používá výsledek kontroly úvěruschopnosti ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodování o oprávnění používat zvolený způsob platby.
Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti Stripe nebo jmenovaným úvěrovým agenturám.
Společnost Stripe však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.

9) Kontakt pro připomenutí hodnocení

Připomenutí vlastního hodnocení (nezasílané systémem hodnocení zákazníků)
Vaši e-mailovou adresu používáme k jednorázovému připomenutí hodnocení vaší objednávky pro námi používaný systém hodnocení, pokud jste nám k tomu v průběhu objednávky nebo po ní udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy správci údajů.

Připomínka hodnocení od ShopVote
Pokud jste nám k tomu během objednávky nebo po ní dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, předáme vaši e-mailovou adresu hodnotící platformě ShopVote společnosti Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 Mnichov (www.shopvote.de), aby vám mohla e-mailem zaslat připomínku hodnocení.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy správci údajů nebo hodnotící platformě.

Připomínka hodnocení od Trusted Shops
Pokud jste nám k tomu během objednávky nebo po ní dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, předáme vaši e-mailovou adresu hodnotící platformě Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem (www.trustedshops.de), aby vám mohla e-mailem zaslat připomínku hodnocení.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy správci údajů nebo hodnotící platformě.

10) Používání grafiky s hodnotící a recenzní pečetí

10.1 Integrace loga idealo

Logo našeho partnera idealo (idealo internet GmbH, Zimmerstraße 50, 10888 Berlin) je integrováno na našich webových stránkách. Při přístupu na naše webové stránky jsou informace (včetně IP adresy uživatele, data a času přístupu, použitého prohlížeče a operačního systému použitého koncového zařízení) automaticky přenášeny na server idealo prostřednictvím prohlížeče použitého na vašem koncovém zařízení. Tyto informace jsou dočasně uloženy v takzvaném souboru protokolu serveru po dobu 7 dnů a po uplynutí této doby jsou automaticky smazány. Tyto informace se neslučují s jinými údaji.
Pokud se zpracování týká i osobních údajů, provádí se v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na optimálním marketingu naší nabídky, správném zobrazení obsahu stránek a zajištění bezpečnosti systémů informačních technologií.

10.2 Grafika ShopVote

Abychom mohli zobrazit naši pečeť ShopVote a případně shromážděná a/nebo agregovaná hodnocení, integrovali jsme na tyto webové stránky grafiku ShopVote.

Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky, které převažují v rámci vyváženosti zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO. Grafické prvky ShopVote a služby, které jsou na nich inzerovány, jsou nabídkou společnosti Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 Mnichov.

Při vyvolání grafiky ShopVote webový server automaticky ukládá tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat a zdroj vyvolání (přístupové údaje) a dokumentuje vyvolání. Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy webu. Grafika ShopVote neshromažďuje ani neukládá žádné další osobní údaje.

10.3 Důvěryhodné obchody Trustbadge

Odznak důvěryhodnosti Trusted Shops je integrován na těchto webových stránkách, aby zobrazoval naši pečeť schválení Trusted Shops a nabízel kupujícím členství v Trusted Shops po zadání objednávky.

Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky, které převažují nad našimi zájmy v rámci vyváženosti zájmů, čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Odznak důvěryhodnosti a služby, které jsou s ním inzerovány, jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem.

Při vyvolání služby Trustbadge webový server automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje vyvolání. Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po skončení vaší návštěvy webu.

Další osobní údaje jsou předávány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že se po dokončení objednávky rozhodnete používat produkty Trusted Shops nebo pokud jste se již zaregistrovali k jejich používání. V takovém případě platí smluvní ujednání mezi vámi a společností Trusted Shops.

11) Online marketing

Google AdSense

Tyto webové stránky používají Google AdSense, webovou reklamní službu Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Služba Google AdSense používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Kromě toho Google AdSense používá ke shromažďování informací také takzvané "webové majáky" (malé neviditelné grafické prvky), jejichž prostřednictvím lze zaznamenávat, shromažďovat a analyzovat jednoduché akce, jako je návštěvnost webových stránek.

Informace vygenerované souborem cookie a/nebo webovým majákem (včetně vaší IP adresy) o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google a tam se ukládají. To může zahrnovat i přenos na servery společnosti Google LLC. v USA.

Společnost Google takto získané informace používá k vyhodnocování vašeho chování při používání reklam AdSense. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google AdSense nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Informace shromážděné společností Google mohou být předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon a/nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.

Výše popsané zpracování údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO za účelem cílení reklamy na uživatele ze strany třetích reklamních stran, jejichž reklamy se na těchto webových stránkách zobrazují na základě vyhodnoceného chování uživatele. Toto zpracování slouží také našemu finančnímu zájmu na využití ekonomického potenciálu našich webových stránek zobrazováním personalizovaného reklamního obsahu třetích stran za úplatu.

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO ke zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, postupujte podle výše popsaného způsobu podání námitky.

12) Webové analytické služby

12.1 Google (Universal) Analytics s Google Signals
Tyto webové stránky používají Google (Universal) Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Služba Google (Universal) Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.
Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. Rozšíření znamená, že společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google LLC. v USA a tam zkrácena.
Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. V této souvislosti nebude IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google (Universal) Analytics sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Služba Google Analytics také umožňuje vytvářet statistiky s údaji o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek na základě vyhodnocení zájmově orientované reklamy a se zahrnutím informací třetích stran prostřednictvím zvláštní funkce, tzv. "demografických charakteristik". To umožňuje definovat a rozlišovat skupiny uživatelů webových stránek pro účely cílení marketingových opatření. Záznamy údajů shromážděné prostřednictvím "demografických charakteristik" však nelze přiřadit ke konkrétní osobě.
Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení souborů cookie služby Google Analytics pro vyčítání informací o použitém koncovém zařízení, bude provedeno pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Bez tohoto souhlasu nebude služba Google Analytics během vaší návštěvy webových stránek použita.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li tuto službu odvolat, deaktivujte ji v nástroji "Souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek pro používání služby Google Analytics, která ji zavazuje chránit údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je třetím stranám. Při předávání údajů z EU do USA se společnost Google odvolává na tzv. standardní doložky Evropské komise o ochraně údajů, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany údajů v USA.
Tato webová stránka také využívá službu Google Signals jako rozšíření služby Google Analytics. Pomocí služby Google Signals můžeme nechat společnost Google vytvářet zprávy napříč zařízeními (tzv. "sledování napříč zařízeními"). Pokud jste v nastavení svého účtu Google aktivovali "personalizované reklamy" a propojili jste svá zařízení s připojením k internetu se svým účtem Google, může společnost Google analyzovat chování uživatelů na různých zařízeních a na základě toho vytvářet databázové modely, pokud jste udělili souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (viz výše). V úvahu se berou přihlášení a typy zařízení všech návštěvníků stránek, kteří byli přihlášeni k účtu Google a provedli konverzi. Data mimo jiné ukazují, na kterém zařízení jste na reklamu klikli poprvé a na kterém zařízení došlo k související konverzi. V této souvislosti nedostáváme od společnosti Google žádné osobní údaje, ale pouze statistiky sestavené na základě signálů Google. V nastavení svého účtu Google máte možnost deaktivovat funkci "personalizované reklamy" a vypnout tak analýzu napříč zařízeními.

12.2 Hotjar (hotjar Ltd.)

Tyto webové stránky používají službu webové analýzy Hotjar od společnosti Hotjar Ltd. Hotjar Ltd je evropská společnost se sídlem na Maltě (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa Tel: +1 (855) 464-6788).
Pomocí tohoto nástroje lze sledovat pohyby na webových stránkách, na kterých je Hotjar používán (tzv. tepelné mapy). Například je možné zjistit, jak daleko uživatelé rolovali a jak často klikali na jednotlivá tlačítka. Pomocí nástroje je navíc možné získat zpětnou vazbu přímo od uživatelů webových stránek. Tímto způsobem získáváme cenné informace, díky kterým jsou naše webové stránky ještě rychlejší a přívětivější pro zákazníky. Výše uvedená analýza je prováděna na základě našich oprávněných zájmů v oblasti optimalizace a marketingu a na základě zájmového designu našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.Při používání tohoto nástroje věnujeme zvláštní pozornost ochraně vašich osobních údajů. Můžeme například sledovat pouze to, na která tlačítka kliknete a jak daleko se posunete. Oblasti webových stránek, na kterých se zobrazují osobní údaje vás nebo třetích stran, jsou automaticky skryty společností Hotjar, a proto je nelze kdykoli vysledovat.

Hotjar nabízí každému uživateli možnost použít hlavičku "Nesledovat", která zabrání používání nástroje Hotjar, takže se o návštěvě příslušné webové stránky nezaznamenají žádné údaje. Jedná se o nastavení, které podporuje všechny běžné prohlížeče v příslušné aktuální verzi. Za tímto účelem prohlížeč odešle společnosti Hotjar požadavek s informací o deaktivaci sledování příslušného uživatele. Pokud používáte naše webové stránky v různých prohlížečích/počítačích, musíte nastavit hlavičku "Nesledovat" pro každý z těchto prohlížečů/počítačů zvlášť.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, postupujte podle výše popsaného způsobu podání námitky.

13) Retargeting/remarketing/referenční reklama

Google Ads Remarketing
Naše webové stránky využívají funkci Google Ads Remarketing k propagaci těchto webových stránek ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Za tímto účelem společnost Google nastaví v prohlížeči vašeho koncového zařízení soubor cookie, který automaticky umožňuje reklamu založenou na zájmech pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
K dalšímu zpracování údajů dojde pouze v případě, že jste společnosti Google udělili souhlas s propojením historie procházení internetu a aplikací s vaším účtem Google a s použitím informací z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které se vám zobrazují na webu. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google, použije společnost Google vaše údaje spolu s údaji služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje dočasně propojeny společností Google s údaji služby Google Analytics za účelem vytvoření cílových skupin. Používání služby Google Ads Remarketing může rovněž zahrnovat přenos osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.
V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO pro zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li tuto službu odvolat, deaktivujte ji v "nástroji pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách, nebo použijte výše popsanou možnost vznesení námitky.

14) Použití systému živého chatu

Tawk.to
Tyto webové stránky používají technologii společnosti tawk.to inc. 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, NV, 89119, USA, (www.tawk.to) ke shromažďování a ukládání anonymizovaných údajů pro účely webové analýzy a k provozu systému živého chatu pro odpovídání na požadavky živé podpory. Z těchto anonymizovaných údajů lze pod pseudonymem vytvořit profily používání. K tomuto účelu lze použít soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče.
Údaje shromážděné pomocí technologií tawk.to nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Abyste zabránili ukládání souborů cookie tawk.to, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby se v budoucnu do vašeho počítače neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se již uložené soubory cookie vymazaly. Vypnutí všech souborů cookie však může znamenat, že některé funkce na našich internetových stránkách již nebude možné provádět. Proti shromažďování a uchovávání údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu můžete kdykoli s budoucí účinností vznést námitku, a to tak, že nám ji neformálně zašlete e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.
Se společností tawk.to Inc., poskytovatelem služby tawk.to, jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (dále jen "smlouva o zpracování údajů"), ve které se zavazujeme, že společnost tawk.to Inc. bude chránit údaje našich zákazníků a nebude je předávat třetím stranám.

15) Nástroje a další

Hodnocení zákazníků Google (dříve Google Certified Merchant Programme)

Spolupracujeme se společností Google v rámci programu "Hodnocení zákazníků Google". Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Tento program nám dává možnost shromažďovat hodnocení zákazníků od uživatelů našich webových stránek. Jedná se o dotaz, zda se chcete po nákupu na našich webových stránkách zúčastnit e-mailového průzkumu od společnosti Google. Pokud udělíte souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Google. Od společnosti Google Customer Reviews obdržíte e-mail s žádostí o hodnocení nákupu na našich webových stránkách. Hodnocení, které poskytnete, se pak spojí s ostatními hodnoceními a zobrazí se v logu Hodnocení zákazníků Google a na našem ovládacím panelu Merchant Center. Kromě toho bude vaše recenze použita pro recenze prodejců Google. Používání služby Google Customer Reviews může také zahrnovat přenos osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy správci údajů nebo společnosti Google.

16) Práva subjektu údajů

16.1 Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává následující práva subjektu údajů (práva na informace a zásah) vůči správci v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, přičemž se odkazuje na uvedený právní základ pro příslušné předpoklady výkonu:

 • Právo na informace podle čl. 15 DSGVO;
 • Právo na opravu podle čl. 16 DSGVO;
 • Právo na výmaz podle článku 17 DSGVO;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • Právo na informace podle čl. 19 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • Právo na odvolání souhlasu udělené podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost podle článku 77 GDPR.

16.2 PRÁVO NA NÁMITKU

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVÁNÍ ZÁJMŮ NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINKEM DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.
POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ, POKUD PROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD JE ZPRACOVÁNÍ PROVÁDĚNO ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU. MŮŽETE UPLATNIT PRÁVO NA NÁMITKU, JAK JE POPSÁNO VÝŠE.

POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU.

17) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se měří na základě příslušného právního základu, účelu zpracování a - pokud je to relevantní - navíc na základě příslušné zákonné doby uchovávání (např. doby uchovávání podle obchodního a daňového práva).

Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá.

Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci zákonných nebo kvazi-zákonných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, budou tyto údaje po uplynutí lhůt pro uchovávání běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo neexistuje žádný oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání z naší strany.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO budou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO se tyto údaje uchovávají, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 2 DSGVO.

Pokud není v dalších informacích v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Zobrazeno